Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV than Hạ Long
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 478 Nguyễn Trãi, phường Xuân Lộc, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại (055)089236366
Fax 0438767635
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)