Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ tầng 4, trụ sở khối cơ quan ban ngành, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc, tỉnh An Giang
Điện thoại 02963550848
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)