Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08) 35214234
Fax (08) 35127475
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)