Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Bà Rịa VũngTàu
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 368 Phan Đăng Lưu, p. Long Hương, Tp. Bà Rịa, tỉnh BRVT
Điện thoại 0643824431
Fax 0643824431
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)