Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý và Phát triển Dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0466736701
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)