Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THỊNH THÀNH PHÁT
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 953 Khu phố Minh Long, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại 0919367587
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)