Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại 02838917456
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)