Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẬT MINH TIẾN
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 211 Quốc lộ 13
Điện thoại 0934071556
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)