Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tầng 4 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long
Điện thoại 02435536660
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)