Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trực Ninh
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Điện thoại 0915898995
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)