Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tầng 6,7 nhà F khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh, Phường Tân Phong thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02133799222
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)