Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH - Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ B 84A Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại (08) 38455168
Fax (08) 38457167
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)