Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Mai Châu
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tiểu khu II, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02186268989
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)