Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại 261540447
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)