Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM Công ty Điện lực Gia Định
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 1 Phan Đăng Lưu Phường 3, Quận Bình Thạnh TPHCM
Điện thoại 0822160464
Fax 0838413120 0838418285
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)