Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Công thương huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Công thương huyện Tuần Giáo, khối Tân Giang, huyện Tuần Giáo
Điện thoại 02303863638
Fax 0230863638
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)