Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Điện lực TP HCM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 35 Tôn Đức Thắng quận 1 ,TP HCM
Điện thoại 0822100168
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)