Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Gò Vấp
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 5/5 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)22100343
Fax (08)39858633
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)