Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 233 đường 30/4, phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại (0650)3939927
Fax (0650)3814199
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)