Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Đường 30/4, phường 3 thành phố Bạc Liêu
Điện thoại 02913952462
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)