Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Công nghệ thông tin
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 1A Trần Tế Xương – Thành phố Nam Định
Điện thoại 0914650089; 0914650769
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)