Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban Nhân dân phường An Hưng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0904856788
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)