Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 2 Đường Duy Tân, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại 0382612889
Fax 0383523228
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)