Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Đồng Tân
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Đồng Tân, huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433888500
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)