Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ SN 56, đường Phan Công Tích, khối Tân Nam
Điện thoại 0948313292
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)