Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA VÌ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Tây Đằng - huyện Ba Vì - TP Hà Nội
Điện thoại 0433961212
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)