Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ B5/6 KP2 Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn tân túc, huyện Bình Chánh
Điện thoại 0963735059
Fax 0837602359
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)