Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 04, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại 02343820241
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)