Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Điện lực TPHCM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (84.8) 2220.1177
Fax (84.8) 2220.1155
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)