Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng 136 Yên Bái
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ dân phố số 13, Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại 0981988567
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)