Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU MIỀN TRUNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ SỐ 500 ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN, XÃ HÒA VANG, HUYỆN HÒA NHƠN, TP ĐÀ NẴNG
Điện thoại 0987070772
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)