Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 393 Nguyễn Bình xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè - TP.HCM
Điện thoại 0822190089
Fax 0837801300
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)