Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng
Điện thoại 02063858685
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)