Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 167 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM
Điện thoại 02838230352
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)