Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 98 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113862517
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)