Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu công ty TNHH Quốc Việt
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0912460373
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)