Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO 5
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tòa nhà BQL dự án, lô CT1,KĐT Thanh Hà B - Cienco5
Điện thoại 02433552111
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)