Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU THẦU CỬU LONG ĐẮK LẮK
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 52, đường Lý Thái Tổ
Điện thoại 0333209040
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)