Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Doanh trại, cầu cảng Chi đội kiểm ngư số 4 (GĐ1)
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 38, đường Điện Biên Phủ
Điện thoại 069815643
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)