Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 5, đường Đà Nẵng, thị trấn Nùi Đèo, huyện Thủy Nguyên
Điện thoại 0936527520
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)