Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC HỆ THỐNG VIỄN THÔNG VINECO
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tổ Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0913230764
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)