Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 8 - Chu Văn An - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033626306
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)