Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường số 05 KCN Vĩnh Lộc Phường BHHB Quận Bình Tân
Điện thoại (08)22175366; (08)2217536
Fax 7650815
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)