Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02437335804
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)