Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Minh Hóa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tiểu khu 1, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0523572025
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)