Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp Vĩnh Phúc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113565988
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)