Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 135, Đường Chu Văn An, Tổ 2
Điện thoại 0838941993
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)