Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 01, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0613210231; 0612220274
Fax 0613220244;0612220261
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)