Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 106 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại 02563822184
Fax 02563825455
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)