Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại (08) 22201177
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)